Company Profile

ThaiProGroup เป็นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน การตลาดให้กับกลุ่มธุรกิจและบุคคล  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจและการแข่งขันในระยะยาวให้กับองค์กร  และเพิ่มความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้า  ตอบสนองต่อการเจริญเติบโตโดยเฉพาะในสภาวะเศรษฐกิจผันผวนในปัจจุบัน

ThaiProGroup เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการวางแผนเป็นอย่างดีจะทำให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ มั่งคั่ง มั่นคงในระยะยาว ด้วยสินค้าและบริการที่หลากหลาย จึงตอบสนองความต้องการและเป็นทางออกสำหรับลูกค้าได้จริง

เราเชื่อมั่นว่า ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจหรือบุคคล  หากวางแผนด้านการเงินเป็นอย่างดี จะทำให้อนาคตมีความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน

ที่ ThaiProGroup เราเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมงานของเรา เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคนของเราซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งใหญ่ที่สุด ทีมงานของเราได้รับการอบรมและพัฒนาฝีมือในการบริหารการเงิน การให้คำปรึกษา การบริการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  ทีมงานของเราทำงานด้วยใจรักและภาคภูมิใจในอาชีพผู้ให้คำปรึกษาทางการเงิน  ในบรรยากาศที่สนุกสนาน เกื้อกูลและสนับสนุนซึ่งกันและกัน มาร่วมงานกับเราสิ!

ThaiProGroup is a group of professional consultants specialized in corporate and personal financial planning and consulting services.  Our goals are to help our clients (both companies and individuals) increase their wealth through personal discipline and well-managed financial planning in order to keep their wealth well above average in this kind of volatile economy.

ThaiProGroup believes by providing our outstanding financial planning guidance with our top-drawer professional and financial planner team, our clients will benefit tremendously and gain their wealth substantially.  We also provide a variety of financial-related products with our award-winning services that match our clients’ needs.

We believe that an integration of proactive and sound financial planning and various outstanding and reliable products will help our clients increase their wealth for a much more stable and brighter future.

Most importantly, we believe in our people – our greatest asset.  We provide intensive training in a total support and fun working environment.  We love and are proud of our career as financial planners.  Come Join Us!

 

ThaiProGroup เกิดจากผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจการเงิน มีประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมากว่า 10 ปีได้รับการยอมรับจากลูกค้ามากกว่า 1000 ราย

คุณอำนาจ รัตนบัญญัติ  

: ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม เกียรตินิยม

ได้รับทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหราชอาณาจักร และทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น

: ผู้ชนะการแข่งขันรายการ อัจฉริยะข้ามคืน ล้านที่ 54

: อดีตข้าราชการ อาจารย์สอนนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี และ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

ตัดสินใจก้าวเข้าสู่ธุรกิจการเงิน ประสบความสำเร็จด้วยคุณวุฒิทั้งในระดับประเทศ และ ระดับโลก

: MDRT® 2552,2553

: COT ®  2554

: Allianz Iron Man 2552,2553

: Allianz Centurion 2552

: Allianz Master Builder 2553

: Country Top Producer 2553

: Country Top Leader 2553,2554

 

 

 

 

Vision

เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือและความสามารถของที่ปรึกษาทางการเงิน ให้มีความเป็นมืออาชีพให้ทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงทางการเงินของโลก สามารถตอบสนองความต้องการด้านการเงินและการลงทุนของลูกค้าได้อย่างครบวงจร

ThaiProGroup เชื่อว่าจะทำให้ลูกค้าเกิดประโยชน์สูงสุดกับคำแนะนำและปรึกษาวางแผนทางการเงิน เราเชื่อว่าการวางแผนทางการเงินของ ThaiProGroup จะเติมเต็มความมั่นใจในการวางแผนในอนาคต

เรามีผู้เชี่ยวชาญในการวางแผน และ กลยุทธ์ ที่จะนำไปสู่เป้าหมายระยะยาวโดยมีผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินพร้อมที่จะให้คำแนะนำ มีทีมที่เป็นผู้นำทางด้านบริการทางการเงินโดยเฉพาะ

ความมุ่งมั่นแน่วแน่ ทำให้ลูกค้าต้องเลือก ThaiProGroup เพราะเรามีความแตกต่าง มีบุคลากรที่มีคุณภาพ ที่จะช่วยให้ท่านมีอิสระในการเลือก และตัดสินใจ เราให้คำมั่นสัญญา เราจะนำพาลูกค้าของเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้