ที่ปรึกษาทางการเงิน คือ  นักวางแผนทางการเงิน  มีบทบาทหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและจัดทำแผนการเงินภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละบุคคล  เพื่อช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเงินตามต้องการ  และมีชีวิตบั้นปลายภายหลังเกษียณอย่างมีความสุข  เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างจุดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปสู่เป้าหมายในอนาคต

วิวัฒนาการของอาชีพ

2510

2530

2550

นักขายประกันชีวิต

ตัวแทนประกันชีวิต

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ขายแบบประกันเพียงแบบเดียว คุ้มครองการเสียชีวิต(Whole life insurance) จะได้รับเงินในกรณีเสียชีวิตเท่านั้น เป็นตัวแทนของบริษัทประกันชีวิตเพียงบริษัทเดียวมีผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่มใหญ่ คือคุ้มครองชีวิต (Life Insurance)
สวัสดิการรักษาพยาบาล (Health Insurance)
และการออมทรัพย์ (Endowment Plan)
เป็นมืออาชีพ ออกแบบตามความต้องการและความจำเป็นของลูกค้า  มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย  ปรับเปลี่ยนตาม ความต้องการของแต่ละบุคคล

 

อาชีพนี้เหมาะกับคุณหรือไม่?

เราเข้าใจดีว่ามันอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะเปลี่ยนความคิดในเรื่องของอาชีพ  เรามีวิธีการง่ายๆ  ที่จะช่วยคุณในการตัดสินใจ

เพียงคุณตอบคำถามข้างล่างนี้ จากใจอย่างตรงไปตรงมา  คุณจะได้คำตอบที่แท้จริง

ถ้าคุณตอบถูกมากกว่าสามข้อ  คุณอยากรู้ไหมว่า จะทำได้อย่างไร